Skip to main content

Deze site is bedoeld voor Belgische beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Deze site is bedoeld voor Belgische beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Welkom in Kite Konnect®


Patiëntenregistratie

Een patiënt inschrijven-pictogram

Om uw patiënt op weg te helpen, dient u deze in te schrijven voor behandeling via het Kite Konnect systeem.

LEUKAFERESE

Leukaferese-pictogram

Start het leukaferese-proces en ga naar de aferese-verzamelmodule hieronder.